Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Negoslavci 2022.

Odluka o analiziranju i vrednovanju učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture 2022.