U sklopu projekta „Zaželi – Općina Negoslavci“ dana 13. veljače 2019. godine, održan je 2. Radni sastanak s partnerima na projektu, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar.

Sastanku su nazočili voditeljica i asistent na projektu, načelnik Općine Negoslavci, predstavnik HZZ-a Vukovar te predstavnica iz CZSS Vukovar.

Glavna tema sastanka odnosila se na dosadašnji tijek provedbe projekta, te će se isti provoditi razmjerno radi što bolje provedbe projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnoga stanja na terenu.

Usluga pomoći i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju pruža se od početka veljače 2018. godine te su projektne aktivnosti izrazito pozitivno utjecale kako na zaposlene žene tako i za osobe o kojima brinu. Zaposlene žene izražavaju sreću zbog pronalaska posla, koje je pozitivno utjecalo kako na njihove ekonomske prilike tako i na kvalitetu njihova svakodnevnog života. Mogućnosti zapošljavanja ovih žena bile su otežane, a putem projekta im je omogućeno da razviju svoj radni potencijal. S druge strane, obavljanje osnovnih kućanskih poslova, pomoć u obavljanju higijene, nabava i dostava lijekova i namirnica, pratnja pri odlasku liječniku, lijepa riječ i pružena pažnja, su stvari koje korisnike čini sretnima i zadovoljnima. Projekti tim uvid u situaciju dobio je i direktnim radom na terenu s korisnicima. Korisnici projekta izražavaju zadovoljstvo uslugama i ženama koje im pružaju pomoć. Također, napominju kako je ovakva vrsta usluge neophodna za osobe starije živote dobi jer su često socijalno isključeni, napušteni, usamljeni te fizički onemogućeni da si samostalno omoguće dostojanstvenu starost.

Na kraju četvrtog izvještajnog razdoblja, zaključno sa 31. studenim 2018. godine, 15 zaposlenih žena s područja Općine Negoslavci skrbi o sveukupno 82 korisnika. U razdoblju od 01. rujna do 31. studenog 2018. godine pruženo je 9612 usluga za 5217 obilazaka korisnika. Peto izvještajno razdoblje završava 28. veljače 2019. godine za koje će biti dostupni noviji statistički podaci o pruženim uslugama krajnjim korisnicima.

Projekt ZAŽELI – Općina Negoslavci sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.477.950,00 kn.