Poziv za dostavu ponude Izgradnja nerazvrstane ceste

Prilog 3_Troskovnik

Zapisnik o otvaranju,pregledu i odabiru najpovoljnijih ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 27-23-2