Druge izmjene i dopune Programa demografskih mjera Općine Negoslavci za 2022. godinu

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Opcine Negoslavci za 2022. godinu

Treće Izmjene i dopune Programa financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti na području Općine Negoslavci za 2022. godinu

Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Negoslavci za 2022. godinu

Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2022. godinu

Treće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu