Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti na području Opcćne Negoslavci u 2023. godini

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa od zakupa za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa protupožarne i civilne zaštite za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa Zaželi Općina Negoslavci za 2023. godinu

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Izvješće o realizaciji Programa kulture na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Izvješće o-izvršenju Plana demografskih mjera Općine Negoslavci za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju u 2023. godini

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2023. godinu