Dokumentacija za nadmetanje

Cjenik javne usluge

Nacrt ugovora

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Negoslavci

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Negoslavci 2023-1