Naziv projekta:
Postavljanje dječjeg igrališta u Negoslavcima

Kratak opis projekta:
Cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini povećanjem dostupnosti i
kvalitete javne infrastrukture u naselju Negoslavci. Projektne aktivnosti obuhvaćaju radove
na postavljanju i opremanju dječjeg igrališta, a izvodit će se unutar centra naselja na lokaciji
Vukovarska ulica br.7 na predviđenom mjestu za dječje igralište.
Izgradnjom dječjeg igrališta povećat će se dostupnost i kvaliteta javne infrastrukture za
lokalno stanovništvo, doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim sredinama te osigurati
novi sadržaji kojima će se osigurati bolja integracija i socijalizacija djece. Stvorit će se nužni
uvjeti za sigurnu igru djece na dječjim igralištima i doprinijeti ostvarenju njihovih prava iz
Konvencije o pravima djeteta: pravo na životni standard, na igru i slobodno vrijeme.

Nositelj projekta je Općina Negoslavci.

Ukupan iznos projekta: 33.831,70 EUR

Iznos potpore: 27.871,79 EUR

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj (90 %) i državnog proračuna Republike Hrvatske (10 %).