Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Negoslavci, 2017.

2017-05-08T06:44:07+00:00