OPĆINA NEGOSLAVCI

KOMUNALNOM REDARU

 NEGOSLAVCI

  • čl. 36.ZoGO (NN 94/13)

 

P R I J A V A

(OBAVIJEST)

O NEPROPISNOM ODBACIVANJU OTPADA PRIMJEĆENO SLIJEDEĆE NEOVLAŠTENO ODBACIVANJE OTPADA:

KOMUNALNI RED – PRIJAVA