Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu službenika pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Negoslavci  na radno mjesto Viši upravni referent – Pročelnik JUO, Rješenjem Klasa: 112-01/16-03/01 Ur.broj: 2196/06-01-16. U Negoslavcima, 10.08.2016. godine izdaje

 

 OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA

 

RADNO MJESTO:  Viši upravni referent – Pročelnik JUO – izvršitelj na neodređeno vrijeme.

OBAVIJEST-I-UPUTE-KANDIDATIMA-PRIJAVLJENIM-NA-JAVNI-NATJECAJ-2016 (1)