OPĆINA NEGOSLAVCI

Općinski načelnik

Klasa: 363-02/18-01/01

Ur. broj: 2196/06-01-18-05

Negoslavci, 20.08.2018. godine

Na temelju članka 31. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i članka 32a. Statuta Općine Negoslavci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije 12/18 ) Općinski načelnik Općine Negoslavci dana 22. kolovoza 2018. godine donosi ODLUKU o početku postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Negoslavci objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

U stručno povjerenstvo imenuju se:

– Miloš Miodragović

-Slobodanka Stevanović

-Ljiljana Vidić Rkman

Općinski načelnik:

Dušan Jeckov

OBAVIJEST KONCESIJA

Odluka o početku davanja koncesije

Odluka o imenovanju povjerenstva za koncesiju

AnALIZA DAVANJA KONCESIJE

Dokumentacija za nadmetanje