Općina Negoslavci, Negoslavci, Vukovarska 7,

PONIŠTAVA NATJEČAJ

            Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Negoslavci, na neodređeno vrijeme, klasa: 112-01/16-01/01, ur. broj 2196/06-01-16, objavljen u Narodnim novinama broj 73/2016 od 10.08.2016. godine i na web stranici Općine.

OPCINA NEGOSLAVCI – ponistenje natjecaja