Izmjene i dopune Programa financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti na području Općine Negoslavci za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Negoslavci za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Negoslavci za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022. godine