Proračun Općine Negoslavci za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE PRORAČUN za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Negoslavci za 2022. godinu