Proračun Općine Negoslavci za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE PRORAČUN za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Negoslavci za 2022. godinu

Vodič proračuna

Proračun za građane za 2022. godinu