Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Negoslavci za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Negoslavci za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Programa Zaželi za 2023. godinu