Proračun Općine Negoslavci za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Negoslavci proračun 2018.