Prve izmjene i dopune Programa demografskih mjera Općine Negoslavci za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Programa financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Prve izmjuene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Negoslavci za 2023. godinu

Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Negoslavci za 2023. godinu

Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skbri Općini Negoslavci za 2023. godinu

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

Druge izmjene i dopune Programa Zaželi za 2023. godinu