Program demografskih mjera Općine Negoslavci za 2023. godinu

Program financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture Općine Negoslavci za 2023. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Negoslavci za 2023. godinu

Program javnih potreba u obrazovanju Općine Negoslavci za 2023. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2023. godine

Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Program protupožarne i civilne zaštite za 2023. godinu

Program Zaželi za 2023. godinu